SOCKERTOPPEN

Sockertoppen är en pyramidformad rauk som ligger i havet väster om Djupadal. Den är 11,7 meter hög. Strax bredvid ligger Porten, en klippa där havet slagit igenom, och Kullabergs största rauk – Napoleons Hatt, som är över 17 meter hög. De här raukarna ser man bäst från havssidan med båt. Tips är att ta en tur med Möllebåten och se Kullaberg från havet.

Mer info på Naturskyddsföreningens hemsida >>