KRAPPERUP

Godset Krapperup fungerade som maktcentrum från tidig medeltid. De följande århundradena blev det ett av de största godsen i Skåne. Godsets invånare satte sin ekonomiska och kulturella prägel på omgivningarna, dels genom umgänge och dels genom att stödja och utveckla bygdens kultur. Borgen och dess trädgård har byggts om ett flertal gånger genom åren och då ofta med sin tids bästa arkitekter och trädgårdsplanerare. Till hemsidan >>