ABLAHAMN


Ablahamn är en av de tillgängligaste ravinerna på Kullaberg
och har använts som båtplats för folket på Kullagården. Hit kan du ta dig antingen med båt eller till fots på den Blå stigen norrut. Förbi Käringmalen i ekskogen mot Josefinelust finns en utsiktsplats som inte får missas. Var rädd om rådjuren som skuttar omkring bland klipporna!