GÅRDSBUTIKER

Kullabygden är även full av charmiga gårdsbutiker som specialiserat sig på närodlat, egen uppfödning av t ex
lamm eller nötboskap med försäljning av
kött, hembakat, saft, sylt och inläggningar
– en del har även servering sommartid!