KULTUR

Kullen är full av kultur; konst, musik, teater och sevärdheter. Här finner många kreativa människor den perfekta miljön för skapande i olika former. Kullabygden är ju t ex keramikbygden nummer ett, men här finns även annan konst att skåda.

Naturen och människorna har format Kullaberg genom årtusenden och här finns många sevärdheter. En av de mest kända är konstnären Lars Vilks skapelse Nimis, som tillsammans med Arx bildar den ”självständiga staten” Ladonia.