MÖLLE KAPELL

Länge ansågs det inte behövas ett kapell i Mölle.
De boende i fiskeläget fick besöka Arilds kapell eller Brunnby kyrka. När Mölle sedan växte om Arild befolkningsmässigt runt 1900 uppstod ett behov för ett kapell i Mölle. Planerna drog dock ut på tiden.

1935 kunde kapellet invigas. Det är byggts i tegel och har ett trappgavelstorn. Sedan invigningen har inga ombyggnader skett.

Kapellets orgel byggdes till invigningen av den danska orgelfirman Th. Frobenius & C:o, Lyngby. Den är bevarad i originalskick och en tidig representant i Sverige för orgelreformrörelsen.

Läs mer på Brunnby Församlings hemsida >>