MÖLLE FÄLAD/KLOCKGRODOR

Mölle Fälad – klockgrodornas paradis.

Strandfäladen mellan Nyhamnsläge och Mölle är en öppen strandäng med omväxlande klapperstensfält och busksnår. Flera små bäckar rinner genom omårdet och floran är artrik med ovanliga arter som orkidéer, vildlin och ormax.

Djurlivet är rikt och Mölle fälad är känt för förekomsten av klockgrodor (Bombina bombina). Bland fåglarna märks flera arter vadare, änder, tärnor och tättingar.

Knubbsäl syns regelbundet i strandkanten vintertid.

Läs mer om Mölle Fälad och klockgrodorna på Naturskyddsföreningens hemsida >>