FISKE

Kullaberg bjuder på ett spännande fiske och trevlig natur där Kattegatt möter Öresund. Man kan fiska från båda sidor av berget, både med spinn/haspel, fluga och bottenmete. Från mängder av fina fiskeplatser runt Kullen fiskas bl a plattfisk, havsöring, horngädda och torsk. Möjlighet att gå ut med pilkebåtar från Mölle erbjuds också.

Kullens Sportfiskeklubb befrämjar sportfiske på Kullen och anordnar tävlingar och mästerskap. Fiskeklubben har ett välbesökt forum där det dagligen rapporteras om fångster från området.

Kullens Sportfiskeklubbs hemsida