MÖLLE HAMN

Mölle Hamn lever verkligen upp sommartid med sina många serveringar och bodar. I hamnen trängs gästande seglare med ortens fiskebåtar. Många påstår att Mölle Hamn har sveriges bästa havsutsikt!

Mölle är från början ett fiskeläge med anor från 1600-talet. Under 1800-talet utvecklas Mölle till badort. En exklusiv bad- och kroppskultur följde tidens ideal. Detta medförde ett uppsving då hotell, anläggningar och serveringar kunde etableras. Man ägnade sig tidvis även åt fraktfart.

Mölle ligger väldigt nära det egentliga Kullen med sin klippkaraktär. Samhället vetter åt sydväst, öppet för sol såväl som vind. Terrängen är kuperad och dramatiskt integrerad framförallt i de norra delarna av samhället. Mölle och hamnen ligger där sandkust möter klippkust. Mölles kustlinje beskriver ett hack i en riktning. Piren skyddar endast från ett håll vilket ger problem med vågor in i hamnen.