RUT PÅ SKÄRET

Rut på Skäret följer säsongens skiftningar med de råvaror årstiden erbjuder. Vi söker efter det närproducerade och använder så långt det går bygdens råvaror. Vi vill behålla Ruts omtanke om svunna tiders betydelse – det är en ära att driva restaurangen vidare i hennes namn, till hennes minne.

Som Rut själv sade:
”Har man inte förstånd att göra något riktigt av sitt liv och ta vara på livets delikatesser, så ska man banne mig inte äta gott heller”.

Till hemsidan >>