KRAPPERUPS PARK

Krapperups Borg omges av en magnifik park med anor från Maria Sophia de la Gardies 1600-tal. Carl von Linné ritade upp borgen på 1700-talet då den var omsluten av en kryddträdgård, humlegård, apelgård, ett kålland, karpdammar och ett lusthus. Under 1800-talet satte den engelska stilen avtryck genom exotiska buskar och träd och Rosenträdgården, Rhododendrongången och Nyckeldammen såg dagens ljus.