MÖLLE MOSSE

Mölle Mosse användes förr som torvtäkt och är den största öppna vattenytan på Kullaberg. Kom hit i juli och titta på de vackra röda näckrosorna! Ta dig hit via den södra rödmärkta stigen. Du utgår enklast från Himmelstorpsgården eller Björkeröd.