LANTBRUKSMUSEUM

Kullens Lantbruksmuseum ligger mitt i Kullabygden. När korna flyttade ut ur stallet flyttade traktorerna och de andra jordbruksmaskinerna in. Syftet med museet är att bevara den lokala jordbrukshistorien och vårt kulturarv. De maskiner som finns här är från 1900-1950 och arbetet att samla ihop fler bitar av Kullabygdens historia pågår ständigt. Välkomna hit! Till hemsidan >>