DESTINATION KULLEN

Destination Kullen är en ekonomisk förening, på gemensamt initiativ av Grand Hôtel Mölle, First Camp Mölle och Hotel Rusthållargården.
Föreningen bildades 2009 och syftet med den är bl a.:
Att göra det lättare för besökare att hitta Kullaberg och få en
överblick över Kullabergs fantastiska och unika utbud.
Att genom gemensamma kampanjer öka marknadsföringstrycket
och attrahera fler besökare till Kullaberg.
Att genom samarbete, utveckla nya spännande produkter
som attraherar fler besökare till Kullaberg.

Vår vision:
Destination Kullen skall vara den självklara marknadsföringskanalen
för turistnäringen på Kullaberg och den självklara samarbetspartnern
för externa, strategiska samarbetspartners.

Våra kärnvärden är:
Miljö
Kvalitet
Närhet

Här ser du vår nya fina logotyp. Var med och marknadsför den, du också!Klicka här för att kontakta oss.

Destination Kullen
Box 5
260 43 Arild